ערכים

מערכת ערכים כוללת אמות מידה לדברים שחשובים לנו ביותר בחיים. בירור הערכים שלנו יכול לעזור לנו להבין אילו מעשים יתמכו בחיים שלנו ושל אחרים, בבריאות הפיזית והנפשית, בשיגשוג, בהגשמת רצונותינו, וכיו"ב. הערכים מתייחסים לסוגיות נרחבות כגון מהו טוב ורע, צדק, קדושת החיים, אמת, ועוד.

מערכת הערכים ברמת החברה מתבססת על מערכת ערכים שרלוונטית קודם כל ליחס של אדם לעצמו ולמציאות, וליחס של אדם לאנשים אחרים ולסביבתו. מערכת כזו אפשר למצוא באתר "בוראים מציאות" בעמוד הזה. כל הערכים האלה רלוונטיים גם לרמת החברה, ואפשר להוסיף להם ערכים נוספים.

לדוגמה, את הערך של ריבונות אישית, שכולל את כיבוד ריבונות הזולת, כולל גם ערכים של סובלנות והתנגדות לכפייה. ברמת החברה וחוקי המדינה, ערכים אלו מיתרגמים בין היתר לערך של חופש דת וחופש מדת.

[להשלים]