ציטוטים

להלן ציטוטים על חברת מופת.

מגילת העצמאות

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.
(מגילת העצמאות של מדינת ישראל, ה' באייר תש"ח, 14.5.1948)

מנחם בגין

ובמדינתנו פנימה יהיה הצדק השליט העליון, השליט גם על שליטיה – בל תהיה רודנות.
יהיו נושאי המשרה – משרתי החברה ולא רודיה.
בל תהיה טפילות. בל יהיה ניצול.
בל יהיה בביתנו איש – אזרח או גר – רעב ללחם, חסר קורת גג, חשוך בגד או נטול השכלה ראשונית.
"וזכרת כי גר היית בארץ מצרים" [דברים י יט] – צו עילאי זה יקבע את יחסינו אל שכנינו.
"צדק צדק תרדוף" [דברים טז כ] – צו עליון זה יקבע את יחסינו בין איש לחברו.
(מנחם בגין, תחנת השידור של האצ"ל, ו' באייר תש"ח, 15.5.1948, לאחר הכרזת המדינה)

דוד בן גוריון

ההיסטוריה עשקה את עם ישראל מהרבה דברים: לא ירשנו ארץ גדולה ורחבה, לא היינו עם רב במספר. לא ניתנה לנו עוצמה מדינית…
אולם דבר אחד העניקה לנו ההיסטוריה מראשית היותנו – כוח מוסרי גדול שאולי אין דוגמתו בתולדות עמים אחרים. …
"ואהבת לרעך כמוך". בשלוש מילים אלו נתגבשה התורה האנושית הנצחית של היהדות… לא לקפח, לא לגזול, לא לעשוק, לא לפגוע – התורה היהודית לא הסתפקה באלה. לא די בהימנעות מפגיעה בזכויות הזולת, יחסי אדם צריכים להיות בנויים על שותפות גורל, על עזרה הדדית…על אהבת הבריות…
"ואהבת לרעך כמוך"… רק בצו זה יימצא המפתח לחוקי ישראל ומשפטיה.
(דוד בן-גוריון, מהפכת הרוח, 1951, עמ' 34-31)

ההיסטוריה לא פינקה אותנו בכוח, בעושר, בשטחים רחבים וברוב עם, אבל היא העניקה לנו תכונה מוסרית ואינטלקטואלית בלתי מצויה, והיא מְזַכָּה ומחייבת אותנו להיות אור לגויים…
מדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים…
מתוך שליטה במכשירי המדע והטכניקה הפיסיים והחברתיים ומתוך מתח חלוצי של מגשימי חזון – לאומי ואנושי – יעצב העם היהודי במולדתו המתחדשת דמות אומה למופת, שלא תבייש מורשת נביאיה, חכמיה ומדריכיה מאז ועד היום.
(דוד בן-גוריון, ייחוד ויעוד, משרד הבטחון, 1980, עמ' 125)

מחוז חפצינו ההיסטורי הוא חברה חדשה בנויה על חירות, שוויון, עזרה הדדית ואהבת הבריות, זאת אומרת חברה שאין בה ניבול, אפליה, שעבוד, שלטון איש באיש, כפיית המצפון, עריצות.
("ישראל והתפוצה", 1957, בתוך: דוד בן-גוריון, נצח ישראל, הוצאת עיינות, 1964, עמ' 224)

זאב ז'בוטינסקי

כל אדם, כל קבוצה וכל עם, מרגישים עצמם חדורים תחושת שליחות לשנות את העולם, לבנותו מחדש על יסודות של צדק… הציונות טוענת לא רק לצורך בניית מולדת למען העם היהודי המעונה, שהרי בכך נוגע הדבר לעם אחד בלבד; מדובר בהצגה לפני העולם כולו דגם – מופת למשטר-מדינה צודק, "כי מציון תצא תורה"… עיניכם הרואות, ידידי! אני מאמין ומשוכנע, כי תוך זמן קצר… תיברא או תימצא תכנית חדשה לתיקון העולם…
(זאב ז'בוטינסקי, נאום בוורשה, 1936 ,תרגום מיידיש)

אחד העם

אין ארץ ישראל באה לפתור את השאלה הקיומית או הכלכלית של היהודים, אלא מטרתה לפתור את בעייתו הרוחנית והתרבותית של העם. עליה להיות מדינת "אור לגויים!".
(אחד העם)

בנימין זאב הרצל

אם תרצו – אין זו אגדה …
חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי בני האדם בחלום יסודם וגם אחריתם – חלום היא… ואילו אם לא תרצו הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא, ואגדה יוסיף להיות.
(בנימין זאב הרצל, אלטנוילנד, 1902)

ממקורות היהדות

לא תעשו עול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. (ויקרא יט טו)

לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר את בני עמך. ואהבת לרעך כמוך. (ויקרא יט יח)

וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. (ישעיהו ב ד)

איזהו חכם? הלומד מכל אדם… איזהו מכובד? המכבד את הבריות. (משנה אבות ד א)

חביב אדם שנברא בצלם. (משנה אבות ג יד)

מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך. ("דעלך סני לחברך לא תעביד", תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא, עמוד א)