חזור ל פרוייקטים

מבנה אירגוני מתקדם

כמעט כל האירגונים הקיימים היום מאורגנים בשיטות קלאסיות, בהיררכיה. יש בכך בעיות רבות, לא רק לאנשים בתחתית ההיררכיה, אלא גם לתיפקוד של האירגון כולו ושל האנשים בראש ההיררכיה.

יש מחקרים והצעות על מבנים אירגוניים חלופיים, ובעשורים האחרונים אפילו הוקמו חברות עסקיות משגשגות בעלות מבנים אירגוניים לא שגרתיים.

המטרה כאן להביא סקירה של הרעיונות האלה.

בינתיים, כמה קישורים:

הנה המנכ"ל של חברת ההשקעות המצליחה BridgeWater מספר כיצד הם משתמשים בטכנולוגיה לביצוע החלטות שיתופיות:

הנה רעיון דומה (נראה שהחברה כבר לא קיימת):

גישה שיושמה בחברת Zappos:

לקריאה נוספת: Holacracy

מידע נוסף: Reinventing Organizations וערוץ ביוטיוב.