חזור ל פרוייקטים

מוסדות חברתיים חלופיים

חלק מהחזון לחברת מופת מדבר על יצירת מוסדות חברתיים חלופיים למוסדות הקיימים. המוסדות החלופיים יתבססו על מערכת הערכים ולא על מאבקי הכוחות הקיימים היום בחברה.

פרוייקט ערוץ תקשורת

אחד הסעיפים בחזון לחברת מופת מציין כי ערוצי התקשורת (חדשות, עיתונות) יהיו אמינים, אובייקטיביים, פועלים לפי אתיקה, ללא הטיה, אינטרסים וסנסציות. מכיוון שהיום ערוצי התקשורת רחוקים מאוד מכך [קישור], אנחנו רוצים ליצור גוף תקשורת שפועל בהתאם לחזון הזה ולמערכת הערכים.

הערוץ ישדר תוכניות שמקדמות את התכנים שלנו. בפרט: תוכניות שמנתחות אירועים אקטואליים באופן אחר לגמרי ממהדורות החדשות הקיימות, תוכניות עם תכנים חינוכיים, והפקות דרמה שמשקפות את מערכת הערכים ולא בידור שטחי, אלימות, תרבות צריכה, ותכנים בעייתיים אחרים שקיימים היום בערוצי הטלויזיה. לפרטים לחצו כאן.

פרוייקט ממשל חלופי

מערכת הממשל, לצערנו, רחוקה מאוד מהממשל הרצוי כמתואר בחזון לחברת מופת [קישור להסבר]. כמעט בלתי אפשרי להשפיע על מערכת הממשל הקיימת, אפילו כמפלגה שמתמודדת בבחירות ואף מצליחה להצליח מספר נציגים לפרלמנט.

מטרת הפרוייקט לקדם חלופות למערכת הממשל הקיימת, דרך מספר כיוונים: אמנת השירות הציבורי, ממשלה חלופית ערכית, מחקר על שידרוג הדמוקרטיה, יצירת חוקה. לפרטים לחצו כאן.

פרוייקט חינוך חלופי

מערכת החינוך הציבורי כיום מבוססת על מודל שמזמן אבד עליו הכלח. הוא נוצר לפני יותר מ 200 שנה, בתקופת המהפכה התעשייתית, ואינו מתאים להכשרת תלמידים לחיים במאה ה-21. גם מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה ודרכי הלימוד בה מיושנים ואינם מתאימים לימינו.

מטרת הפרוייקט לקדם חלופות למערכות החינוך האלה. בפרט, הנגשה לציבור הרחב של ידע ותכנים שנחוצים לחיי היומיום, כישורי חיים כגון ערכים וכיצד ליישם אותם ביומיום, תרבות דיון ותקשורת מקרבת, כיצד לברר מה נכון, כיצד להתנהל כלכלית, תודעה חברתית, ועוד. לפרטים לחצו כאן.

מבנה אירגוני מתקדם

כמעט כל האירגונים הקיימים היום מאורגנים בשיטות קלאסיות, בהיררכיה. יש בכך בעיות רבות, לא רק לאנשים בתחתית ההיררכיה, אלא גם לתיפקוד של האירגון כולו ושל האנשים בראש ההיררכיה.

יש מחקרים והצעות על מבנים אירגוניים חלופיים, ובעשורים האחרונים אפילו הוקמו חברות עסקיות משגשגות בעלות מבנים אירגוניים לא שגרתיים. המטרה כאן להביא סקירה של הרעיונות האלה. לפרטים לחצו כאן.