חזור ל פרוייקטים לממשל חלופי

אמנת השירות הציבורי

בחברת מופת, עובדי השירות הציבורי פועלים על סמך החזון ומערכת הערכים. מטרת אמנת השירות הציבורי לתרגם זאת להתנהלות היומיומית של עובדי הציבור. מוצע כי בחברת מופת, עובדי הציבור יחתמו על אמנה זו, ויפעלו לשכלל ולדייק אותה. להלן הצעה ראשונית לנוסח של אמנה כזו.

הקדמה

מי מאיתנו אשר משרתים/ות את הציבור בתפקיד כלשהו במוסדות השלטון הארצי או המקומי, או בגופי התקשורת, מתחייבים/ות בזאת לפעול גם על-פי הערכים להלן.

שירות למען הציבור

מי מאיתנו שנמצאים/ות במשרה ציבורית, ובכלל זה ברשויות הבאות – המחוקקת, המבצעת, השופטת, המבקרת, הנשיאות, רשויות מקומיות, ארגונים ציבוריים, ואחרים – רואים את המשרה כשליחות שבה תפקידנו לשרת את כלל הציבור. אנו מתחייבים לפעול כלפי המשרה וכלפי הציבור ביראת-קודש, על-פי ערכים של טוהר-המידות ונקיון-כפיים, מתוך אכפתיות ושירותיות, ותרומה למען טובת כלל האזרחים. לפיכך, איננו פועלים למען טובתנו האישית או למען מקורבים וקבוצות לחץ, או בתחום אשר לגביו יש לנו ניגוד עניינים. 

מנהיגות, אחריות אישית, ודוגמה אישית

אנו פועלים/ות מתוך ערכים של מנהיגות מודעת, הכוללים לקיחת אחריות אישית על תפקידינו ומעשינו, ולא מתחמקים מאחריות או מטילים אשמה על אחרים. אנו משמשים דוגמה אישית לכלל הציבור דרך אורח-חיים צנוע, בהשראתם של מנהיגים דוגמת דוד בן-גוריון ומנחם בגין, אשר התגוררו בדירה צנועה ולא התהדרו בעושר וכיבודים למען פאר אישי ו/או על חשבון כספי הציבור.

כבוד לכלל התושבים

אנו מדברים/ות ומתייחסים/ות בכבוד זה לזה וכלפי כל הקבוצות בחברה. איננו מסיתים נגד קבוצה כלשהי על רקע פוליטי, גזעני, או אחר, לא משתמשים בביטויים שמורידים מכבודם, לא מאיימים עליהם, וודאי שלא מעודדים אלימות כנגדם. כפי שנאמר במגילת העצמאות, מדינת ישראל "תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה… תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין".

אמת

אנו שואפים לדבר אמת ולהתרחק מדבר-שקר, מתוך הכרה בחשיבות הגדולה של הפצת מידע אמין ובנזק האדיר שנגרם מהפצת ידיעות שקריות או מזויפות ("פייק ניוז") והטעיית הציבור. זה נכון במיוחד כאשר אנו משרתים בתפקיד פוליטי, או ככתבים וקריינים בערוצי החדשות.

שקיפות

אנו פועלים בשקיפות מלאה: 

  • אנו עושים כל שביכולתנו כדי שהגוף הציבורי שבו אנו עובדים יפרסם לציבור, בפורמט ברור ונוח לחיפוש, את כל הפרוטוקולים של כל הישיבות, וכל ההוצאות הכספיות. 
  • אם אנו נושאים במשרה בכירה (כגון נשיא/ת המדינה, חברי/ות כנסת, חברי/ות ממשלה, שופטים/ות בבית המשפט העליון, מבקר המדינה, פרקליט המדינה, מנכ"לים של משרדים ממשלתיים וחברות ממשלתיות, וכד'), אנו מפרסמים לציבור הצהרת הון אישית, וזאת כדי לאפשר מעקב ציבורי אשר מוודא שאיננו מנצלים לרעה את מעמדנו ליצירת רווח אישי בניגוד לאינטרס הציבורי. 
  • איננו סוגרים מעיני הציבור שום פרוטוקולים לשום תקופת זמן. ניתן להחריג מכך רק מידע שפרסומו עלול לפגוע באופן ממשי בביטחון המדינה, וזאת רק תחת פיקוח הולם של גוף נפרד וייעודי לכך, אשר פועל על-פי חוקים ותקנות ברורים הנקבעים בכנסת.

מקצועיות

אנו שואפים להחליט החלטות באופן מקצועי ושקוף על בסיס המלצות ומסקנות של דרג מקצועי, ולא על בסיס אינטרסים פוליטיים צרים. אנו ממנים אנשים מקצועיים לפי כישוריהם ולא לפי נאמנות אישית.

תיקון טעות

אם פעלנו בניגוד לערכים אלה, ואם קיבלנו שוחד, פעלנו במרמה או הפרת אמונים, מעילה בכספים, או נתנו פקודות לפעול באלימות בלתי מוצדקת, אנו מקבלים על עצמנו אחריות, פועלים כדי לתקן את הנזק שגרמנו, או מתפטרים מכל תפקיד ציבורי.

תוספת מיוחדת לגבי כוחות הביטחון

מי מאיתנו אשר עובד/ת במשטרה או בכוחות הביטחון, מתחייבים בזאת לפעול בנוסף על-פי הערכים להלן: 

  • להגן ולשרת: אנו פועלים מתוך חובה מוסרית עליונה לשרת את הציבור ולהגן עליו. כבעלי/ות גישה לכלי נשק, אנו משתמשים בהם בחרדת-קודש ובזהירות עליונה ורק כאשר אין ברירה אחרת, כדי להגן על חפים מפשע. לעולם איננו פועלים כדי לדכא מחאה פוליטית לא-אלימה, ואיננו פועלים באכזריות או בשרירותיות כנגד אנשים לא-אלימים. חובה מוסרית וצו ערכי זה גוברים על הוראות פוליטיקאים וממונים.
  • שקיפות: אנו מקפידים לצלם בווידאו כל פעילות שלנו ולהנגיש את הצילומים לציבור למען השקיפות וכדי שנהיה נתונים לביקורת.
  • אכיפה שוויונית: אנו מתייחסים בכבוד כלפי כל אדם ופועלים לאכיפת חוקי המדינה באופן שוויוני על כולם, ללא אפליה לטובה של חברי/ות השלטון ומקורביהם וללא אפליה לרעה של קבוצות חלשות בחברה או מפגינים לא אלימים.
  • אכיפה הוגנת: אנו עוצרים/ות אנשים או נותנים קנסות אך ורק כאשר יש עבירה ברורה על החוק, עם ראיות קבילות בבית-משפט, ולא מתוך מטרה להעניש או להפחיד אזרחים, או כדי "למלא מכסות" בשביל להוכיח שאנחנו "חרוצים".
  • ביקורת: אנו נתונים לביקורת של גוף חיצוני שבוחן וחוקר את פעילותנו, ומטפל בחריגות בקפדנות יתרה, כדי למנוע אפשרות של ניצול לרעה של כוחנו, או"הנחות מיוחדות" ו"העלמות עין" שיטתיות.