חזור ל פרוייקטים

פרוייקטים לממשל חלופי

מערכת הממשל, לצערנו, רחוקה מאוד מהממשל הרצוי כמתואר בחזון לחברת מופת [קישור להסבר]. כמעט בלתי אפשרי להשפיע על מערכת הממשל הקיימת, אפילו כמפלגה שמתמודדת בבחירות ואף מצליחה להצליח מספר נציגים לפרלמנט.

מטרת הפרוייקט לקדם כלים שישפרו את המצב ככל שניתן במערכות הקיימות, ובמקביל לכך – ליצור חלופות למערכת הממשל הקיימת, דרך מספר כיוונים:

אמנת השירות הציבורי

בחברת מופת, עובדי השירות הציבורי פועלים על סמך החזון ומערכת הערכים. מטרת אמנת השירות הציבורי לתרגם זאת להתנהלות היומיומית של עובדי הציבור. מוצע כי בחברת מופת, עובדי הציבור יחתמו על אמנה זו, ויפעלו לשכלל ולדייק אותה. לקריאת הצעה ראשונית לנוסח של אמנה כזו לחצו כאן.

ממשלה חלופית ערכית

הרעיון של "ממשלת צללים" מקובל במספר דמוקרטיות פרלמנטריות (כגון בריטניה), והוא מתאר את הרכב הממשלה המוצע על ידי האופוזיציה, אם וכאשר תזכה בבחירות. מול כל שר בממשלה האמיתית ניצב "שר" בממשלת הצללים של האופוזיציה. ה"שר" בממשלת הצללים אחראי לבקר את השר המכהן בממשלה, להגיב על הצהרותיו ולהציע חלופה למדיניותו.

מכיוון שהמונח "צללים" עלול לעורר קונוטציה שלילית (כמשהו אפל ומסתורי), אנו קוראים לרעיון הזה "ממשלה חלופית ערכית".

ה"ממשלה" שניצור תתייחס לסוגיות אקטואליות ותגדיר מדיניות המבוססת על החזון לחברת מופת ועל מערכת הערכים. כמו כן, גוף זה ינתח את ההחלטות והמעשים של הממשל השליט לאור מערכת הערכים. כך נוכל להציג לציבור הרחב מודל של התנהלות טובה הרבה יותר מאשר מה שמתרחש בממשל הקיים.

כמובן, אין לנו אשליה שמישהו בממשל השליט ייתיחס כרגע למה שנציג. אולם מטרתנו היא שלאורך זמן, הרעיונות שאנו מציגים יקבלו תהודה בציבור הרחב, ואף בגופי התקשורת הקיימת. אולי אפילו חברי כנסת יצטטו מדי פעם את דברי "הממשלה החלופית הערכית".

מחקר על שידרוג הדמוקרטיה

השיטה הדמוקרטית המודרנית התפתחה לפני כ-250 שנה כשיפור של שיטת הממשל שקדמה לה, בה כל הכח היה בידי המלך והאצולה. במהלך המאות האחרונות, התווספו לשיטה שיפורים מסויימים, אך היא עדיין רחוקה מהמצב האידאלי. אחת הבעיות העיקריות שלה היא הצטברות כח רב מדי בידי גורמים מעטים מדי באופן שמאפשר להם לנצל את כוחם לרעה, וכך להיטיב עם עצמם ועם מקורבים על חשבון כלל הציבור. כך, הממשל אינו משרת היטב את הציבור, ופעמים רבות גורם לבעיות ולנזק.

מגוון רעיונות הוצעו כיצד לשפר ולשדרג את השיטה הדמוקרטית, כגון: דמוקרטיה דיונית, דמוקרטיה דינמית, דמוקרטיה ישירה, ועוד. אולם כיום, כמעט כל מי שמתעסק בשאלות אלו הם אנשי מקצוע בתחום מדע המדינה ומשפט חוקתי, ואין דיון ציבורי נרחב בסוגיות חשובות אלה.

מטרת הפרוייקט לחקור את הרעיונות, ולבסס אותם על מערכת הערכים של חברת מופת. כמו כן, להנגיש את החלופות לציבור ולקדם דיון ציבורי נרחב, כדי לגבש הצעות אופרטיביות לשיפור המערכת הקיימת. בפרט, לקדם מעורבות אזרחית נרחבת, מתוך הבנה בסיסית שהממשל יעבוד למען האזרחים רק אם האזרחים יהיו הרבה יותר מעורבים מאשר היום. אחרי שרעיונות כאלו יהיו ברורים, ניתן יהיה לנסות להוביל ליישומם בפועל במנגנוני הממשל.

יצירת חוקה

במדינת ישראל קיים מצב חריג שבו אין למדינה חוקה, והיא מתנהלת רק על פי חוקים וחוקי-יסוד שעל מעמדם ניטש ויכוח. לאורך השנים, היו יוזמות ליצירת חוקה שבהן אזרחים מקיימים דיונים על סוגיות יסוד של ממשל המדינה וחוקיו מתוך מטרה לגבש חוקה המוסכמת על חלקים נרחבים של הציבור והמערכת הפוליטית.

הגישה שלנו היא שהחוקה צריכה לשקף את החזון לחברת מופת ומערכת הערכים שלה. השאיפה היא לברר כיצד ניתן לתרגם את החזון והערכים הכלליים למנגנונים וכללים שמתאימים לניהול המדינה.