חזור ל תקשורת מקרבת

תקשורת אפקטיבית

מהי תקשורת אפקטיבית?

תקשורת אפקטיבית פירושה העברת מידע לאחרים וקבלת מידע מהם באופן אפקטיבי, כלומר באופן שמוביל לתוצאה רצויה, נותן מענה לצרכים שלנו, מגדיל את הסיכוי שהצרכים שלנו ושל אנשים אחרים יקבלו מענה מספק.

איך זה שונה מהדרך בה אנשים מתקשרים?

לעתים קרובות, הדרכים בהן אנשים מתקשרים זה עם זה גורמות נזק. לדוגמה, כשאתה רוצה שמישהו יעשה עבורך משהו ואתה נתקל בהתנגדות, זה לא אפקטיבי לצעוק עליהם, לאיים עליהם, להאשים אותם או להתנהג בפאסיב-אגרסיב. דרכים אלו הן חלק מגישה מרחיקה שעלולה לעצבן אותם וכך להגביר את ההתנגדות שלהם במקום להקטין אותה. אפילו כאשר דרכים כוחניות אלו גורמות להם לעשות את מה שאתה רוצה, יש לכך מחיר שלילי: הם מפתחים טינה כלפיך, ובהמשך אפילו עלולים לנקום בך. ראו כאן הסבר מפורט יותר על הגישה המרחיקה.

בניגוד לכך, תקשורת אפקטיבית היא דרך טובה הרבה יותר להעביר לאנשים את מה שאתה רוצה כי היא מבוססת על יצירת קשר מהלב שלנו ועל הרצון הטבעי שלנו לתת. לכן הדרך הזו נקראת "תקשורת מקרבת" או "תקשורת חומלת".

מדוע רוב האנשים מתקשרים באופן לא אפקטיבי?

למרות שהגישה המרחיקה מנוגדת לאינטרסים של אנשים כי היא מקטינה את הסיכוי שהם יקבלו את מה שהם רוצים, רוב האנשים משתמשים בגישה הזו לפעמים, כי כך הם למדו לתקשר מהסביבה שלהם. לא לימדו אותם את המיומנות של תקשורת אפקטיבית.

בחברת מופת, אנשים לומדים תקשורת אפקטיבית מקרבת, כדי לשפר את המצב עבור עצמם ואחרים. לכן אנחנו כוללים כאן חלק נרחב על תקשורת מקרבת.